Ћир | Lat | Eng
Јужна обилазница, град ПриједорSSG Doljevac (E-75 Beograd - Niš)Y-krak Naplatna rampaVeza Y-kraka sa lokalnim putem za TavankutVeza Y-kraka sa državnim putem Ib reda br. 11 - KelebijaVeza Y-kraka sa državnim putem Ia reda E 75 - Subotica Jug

Preduzeće VIA INŽENJERING d.o.o. Novi Sad, osnovano je u januaru 2004. godine.
Osnovna delatnost preduzeća jeste projektovanje saobraćajnica i prateće infrastrukture.

Sam početak razvoja VIA INŽENJERING-a obeležio je rad sa lokalnim samoupravama, pre svega, na teritoriji Vojvodine (Apatin, Bela Crkva, Sombor, Pančevo,...), na projektima unapređenja lokalne infrastrukture, u oblasti projektovanja lokalnih puteva, ulica i ostalih saobraćajnih površina, saobraćajne signalizacije i hidrotehničkih objekata. Takođe, u toj početnoj fazi razvoja VIA INŽENJERING d.o.o. Novi Sad je učestvovalo u nekoliko značajnih projekata na teritoriji Republike Srpske (BiH), kao što su: Idejni projekat auto puta na koridoru Vc u dužini od cca 30 km (građevinski deo projekta), Izvođački projekat najznačajnije tranzitne saobraćajnice grada Banja Luke "Zapadni Tranzit" (građevinski deo projekta), Glavni projekat "Južne obilaznice" grada Prijedora (građevinski projekat saobraćajnice, saobraćajne signalizacije i mosta preko magistralne pruge dužine cca 300 m).
Ubrzo je kvalitet projektne dokumentacije postao prepoznatljiv na tržištu, te su se među naručiocima projektne dokumentacije našle kompanije kao što su STRABAG, OMV, Koridori Srbije i JP Putevi Srbije.

Početkom 2009. godine, izvršena je sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, kroz međunarodno priznat sertifikat ISO 9001. Implementacijom pomenutog sistema, višestruko su unapređene performanse preduzeća. Odgovoriti na zahteve savremenog načina poslovanja, pravovremeno i u kratkom roku, u skladu sa prethodno utvrđenim procedurama, u kojima je specificirana odgovornost svakog pojedinca, postalo je imperativ poslovanja VIA INŽENJERING-a. U procesu resertifikacije, 2012. godine, utvrđeno je da je primena standarda značajno unapređena, te postignut ogroman napredak u organizaciji preduzeća, što se direktno odrazilo kroz poziciju koju VIA INŽENJERING d.o.o. Novi Sad danas zauzima na tržištu.

Do danas, izrađena je projektna dokumentacija za 150 km državnih puteva, među kojima je i Glavni projekat prve faze Y - kraka (veza auto puta E-75 sa graničnim prelazom Kelebija).

U periodu od 2009. do 2013. godine, realizovano je desetak projekata iz oblasti izrade tehničke dokumentacije pojačanog održavanja državnih puteva, projektovanja biciklističkih staza, projektovanja objekata visokogradnje i pružanja usluga stručnog nadzora, koji su sufinansirani iz sredstava Evropske Unije (tzv. IPA fondovi).Izvod iz APR-a

• Finansijski izveštaj za 2013., 2012., 2011.

Sertifikat ISO 9001
Ministartvo


Investitorihttp://www.putevi-srbije.rs/http://www.koridor10.rs/http://www.zigns.rs/http://www.novisad.rs/http://www.soapatin.org/http://www.becej.rs/http://www.subotica.rs/http://www.noviknezevac.rs/


Partnerihttp://cpl..rs/http://zzgeotehnikasu.rs/http://www.panpro.rs/http://www.sidprojekt.rs/http://www.geovizija.co.rs/http://www.abco.co.rs/


http://www.vojvodinaputns.co.rs/http://www.vputpa.co.rs/http://www.srbijaautoput.rs/http://www.strabag.com/databases/internet/_public/content.nsf/web/EN-STRABAG.COM-serbien.htmlhttp://www.srbijaput.rs/http://www.np-put.rs/http://www.vojput.com/VIA INŽENJERING DOO

Cara Uroša 3. 21000 Novi Sad
Telefon: +381 21 6546 375
faks: +381 21 6546 295
Email: office@viainzenjering.com
www.viainzenjering.com

© 2014 VIA INŽENJERING, sva prava zadržana